S2EP.cz Internet Solution

 Net Audit


Hodnocení práce datových sítí auditem není u nás zatím zcela běžné. Často si uživatelé informačních systémů ani neuvědomují, jak užitečné takovéto přísné a přesné hodnocení práce IS může být.
Impulsem k zadání auditu může být např. prověření síťové infrastruktury z hlediska dodatečné kapacity pro nasazení nových technologií (tj. například úvaha o zavedení nových aplikací využívajících přenos hlasu přes firemní datovou síť). Jedním z cílů NetAuditu je tedy v tomto případě prověřit kapacitu, propustnost, spolehlivost současné sítě a tuto otázku vyřešit.

NetAudit – krok za krokem

Příprava: Po dohodě s odpovědnými pracovníky je zapotřebí se seznámit s celo síťovou infrastrukturou a s charakteristikou nově připravovaných aplikací a technologií. Na základě těchto informací se naši pracovníci se zákazníkem dohodnou, že se bude sledovat (vycházíme z příkladu uvedeného výše):
    časová závislost zatížení jednotlivých linek na LAN i WAN
    kumulativní hodnoty provozu a chybovosti na portech za 24 hodin, měření charakteristické doby odezvy, zpoždění, na vybraných spojích

Průběh (opět vycházíme z již použitého příkladu): Do sítě je instalována sonda (PC s příslušným programovým vybavením), která pomocí protokolu SNMP průběžně zjišťuje vybrané parametry jednotlivých zařízení. Po pěti pracovních dnech jsou naměřené hodnoty zpracovány a vyhodnoceny.

Podle takto zjištěných charakteristik datových toků je naplánováno a provedeno měření časové odezvy v síti mezi vybranými zařízeními tak, aby topologicky odpovídalo budoucímu nasazení nové aplikace. Měření je prováděno v několika různých denních dobách s důrazem na nejzatíženější období. Veškeré zjištěné hodnoty jsou nakonec přehledně zpracovány do auditorské zprávy, která je zákazníkovi předána a také s ním podrobně prodiskutována.

Společnost S2EP zajišťuje komplexní řešení pro malé a střední firmy, poradenství a konzultace.novinky

 Nové bankovní spojení

Kvuli optimalizaci nakladu bylo zmeneno firemni bankovni spojeni. Naleznete v sekci "kontakt"

novinky

 Nové weby

Pro návštěvníky internetu připravujeme nové obsahy webů timeout.cz, obedy.cz, zakajda.cz, oldies.cz
Věříme, že každý tam nalezne spoustu zajímavých informací a zábavy!

novinky

 WebMail

Naši zákazníci mají možnost přistupovat ke svým poštovním účtům přes zabezpečené web rozhraní na adrese https://webmail.s2ep.cz

2009 © S2EP, s.r.o. | info@s2ep.cz | (+420) 721 543 927